Actuele beschikbaarheid

Geen storingen bekend

Contact

Contact opnemen

U kunt via het onderstaande telefoonnummer telefonisch in contact komen met Univé, dit betreft een doorschakeldienst van Belzo waarvoor u honderdtien cent per minuut betaalt, ook na doorschakeling. U kunt helaas geen contact zoeken per email.

Werkt de bovenstaande belknop niet? Probeer het dan alstublieft in een andere browser.

Keuzemenu

Tijdens het gesprek

Om te voorkomen dat u naar een lang keuzemenu dient te luisteren hebben we hier de verschillende opties op een rijtje voor u gezet:

Toets 1: Heeft u al een zorgverzekering bij Univé

Toets 2: WIlt u een zorgverzekering bij Univé afsluiten?

Toets 3: WIlt u uw zorgverzekering bij Univé beëindigen?

Extra informatie

Menzis Klantenservice

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn is Univé op verschillende nummers bereikbaar.

Alarmcentrale zorg → +31 40 297 57 50
Univé alarmcentrale → + 31 592 348 112
Klantenservice zorg → 072 527 7595
Alarmcentrale zorg → + 31 40 297 57 70
Klantenservice verzekering → 0592 349 340

Extra informatie

Klacht

Univé neemt uw klachten heel serieus. Wilt u online uw klacht indienen over uw zorgverzekering of een schadeverzekering? Dan kunt u het klachtenformulier invullen via onderstaande link.

https://www.unive.nl/klantenservice/klacht

Extra informatie

Bescherming online gegevens

Als zorgverzekeraar werkt Univé met zeer privacygevoelige gegevens. Zij besteden dan ook speciale aandacht aan privacy vraagstukken die met data in zorg samenhangen, om zo de privacy van onze verzekerden altijd te waarborgen.

Univé gaat zorgvuldig om met klantgegevens, hebben strikte interne werkprocessen en nemen alle mogelijke maatregelen om de gegevens die hen zijn toevertrouwd, te beschermen.

  • Persoonsgegevens worden niet ongebreideld verzameld en uitsluitend op een wettige en eerlijke manier.
  • Univé verwerkt alleen persoonsgegevens die relevant zijn voor het doel waarvoor ze worden verzameld en ze zorgen ervoor dat de gegevens juist, volledig en actueel zijn.
  • Univé verzameld geen gegevens voordat het doel ervan helder is en de verzamelde gegevens worden uitsluitend voor dit doel gebruikt, of voor een doel dat niet verenigbaar is met het oorspronkelijke doel
  • Univé zorgt voor een passende beveiliging van gegevens zodat deze zijn beschermd tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, vernietiging, gebruik, wijziging of openbaarmaking.
  • Elke betrokkene kan op de hoogte zijn van het beleid omtrent het gebruik van persoonsgegevens. Zij publiceren op hun website een privacy statement.
  • Zij zijn aanspreekbaar en verantwoordelijk voor de naleving van bovenstaande principes


Over Nucontact

Nucontact.nl brengt alle contactinformatie van verschillende grote partijen in Nederland bij elkaar om te zorgen voor een duidelijk overzicht.

Copyright 2020 Nucontact.nl - Eigendom van Belzo B.V.