Actuele beschikbaarheid

Geen storingen bekend

Contact

Contact opnemen

U kunt via het onderstaande telefoonnummer telefonisch in contact komen met Qbuzz, dit betreft een doorschakeldienst van Belzo waarvoor u honderdtien cent per minuut betaalt, ook na doorschakeling. U kunt helaas geen contact zoeken per email.

Werkt de bovenstaande belknop niet? Probeer het dan alstublieft in een andere browser.

Keuzemenu

Tijdens het gesprek

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn maakt Qbuzz gebruik van een keuzemenu.

Toets 1 - Voor Klantenservice Groningen en Drenthe

Toets 2 - Voor Klantenservice Drechtsteden, Molenlanden en Gorinchem

Toets 3 - Voor Klantenservice Utrecht

Extra informatie

Qbuzz Klantenservice

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn is Qbuzz op verschillende manieren bereikbaar.

Bellen
0900 728 99 65 → maandag tot vrijdag van 8.00 tot 20.00 zaterdag van 9.00 tot 17.00

Social Media ( Twitter & Facebook)
Via social media zijn ze dagelijks van 8.00 uur tot 20.00 uur bereikbaar.

Live Chat
Via de chat zijn ze dagelijks van 8.00 uur tot 21.00 uur bereikbaar.

Extra informatie

Klacht

Indien u denkt dat Qbuzz handelt in strijd met de wet of de gedragscode verwerking persoonsgegevens door OV-bedrijven kunt u schriftelijk een klacht indienen bij bovenstaand adres. Qbuzz zal uw klacht onderzoeken en binnen een termijn van vier weken reageren. Mocht u niet tevreden zijn met de afhandeling van uw klacht door Qbuzz dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Openbaar vervoer.

Daarnaast kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Extra informatie

Bescherming online gegevens

Qbuzz BV vindt het van zeer groot belang dat met de persoonlijke gegevens van de klanten zorgvuldig wordt omgegaan. Qbuzz wil daarnaast open zijn over de wijze waarop uw gegevens worden verwerkt, waarvoor Qbuzz uw persoonlijke gegevens gebruikt en hoe lang gegevens worden bewaard. Daarom vindt u hieronder een toelichting. Voorop staat dat Qbuzz zich houdt aan de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Algemene Verordening Persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en EU Reizigersverordening 1371/2007. Daarnaast houdt Qbuzz zich aan de gedragscode verwerking persoonsgegevens OV-chipkaart door OV-Bedrijven. Qbuzz heeft een functionaris gegevensbescherming en de contactinformatie vindt u in de paragraaf “wat zijn uw rechten”.

Wanneer u een overeenkomst afsluit met Qbuzz, bijvoorbeeld door het aanschaffen van een Qbuzz abonnement, is Qbuzz de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Hierdoor bepaalt Qbuzz waarvoor uw persoonsgegevens verwerkt worden. Dit met inachtneming van de wettelijke kaders zoals beschreven in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Over Nucontact

Nucontact.nl brengt alle contactinformatie van verschillende grote partijen in Nederland bij elkaar om te zorgen voor een duidelijk overzicht.

Copyright 2020 Nucontact.nl - Eigendom van Belzo B.V.